8285 Kisapáti, ,
Kossuth u. 77/1.

+36/87-433-377
kisapati@t-online.hu


Tisztelt Lakosság!

A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá tartozó települések vonatkozásában - Szigliget, Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács –

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT

keres a 2022. október 1. és november 28. között végrehajtásra kerülő népszámlálásra.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtési tevékenységét a Számlálóbiztosok látják el. A Számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.

A Számlálóbiztosok főbb feladatai a következők:

 • otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és elektronikus vizsga elvégzése;
 • az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele;
 • a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt módon való kitöltése;
 • folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a menedzser alkalmazásban;
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
 • megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
 • az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papíralapú jegyzet leadása.

 

A Számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:

 • saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
 • elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeret áll rendelkezésre).

A Számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, helyismerettel, magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie, emellett megfelelő fizikai erőnlét, jó fellépés, beszédkészség és kapcsolatteremtő képesség is szükséges a feladat elvégzéséhez.

 Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

A Számlálóbiztosok díjazásban részesülnek, a 362/2020.(VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

Amennyiben Számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni és megfelel a feltételeknek jelentkezzen!

Jelentkezési határidő: 2022. július 25.

A jelentkezési lap letölthető a települések honlapjairól, illetve átvehető a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén és Kirendeltségein.

Jelentkezését benyújthatja elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, személyesen a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén és Kirendeltségein.

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdés esetén e-mailen (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)  vagy telefonon (06/87/461-355) Tóthné dr. Titz Éva jegyző ad tájékoztatást.

Szigliget, 2022. június 28.

                                                                                  Tóthné dr. Titz Éva s.k.

                                                                                          jegyző 

                                                                               helyi népszámlálási felelős

Csatolt dokumentumok:

jelentkezési lap

adatkezelési tájékoztató

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI DOKUMENTUMOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS


- Hirdetmény véleményezési szakasz

Településrendezési terv véleményezési dokumentuma

- Kisapáti Partnerségi egyeztetés szabályai

- Kisapáti partneri adatlap


Településrendezési terv

                - Településfejlesztési koncepció

                - Településszerkezeti terv

                               - Településszerkezeti terv leírás

                               - Településszerkezeti tervlap

                Szabályozási terv

                               - Kisapáti Helyi Építési Szabályzat

                               - Kisapáti belterületi szabályozási tervlap

                               - Kisapáti külterületi szabályozási tervlap

Településkép védelem

                - Településképi Arculati Kézikönyv

                - A településkép védelméről szóló rendelet

                               - Kérelem településképi véleményezési/bejelentési eljáráshoz

                               - Kérelem rendeltetésmód változáshoz

Főépítész:
Födelmesi Tamás László okl. építészmérnök

Elérhetőségei:
Tel.: +36 30 246 5077
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fogadóórája minden hét szerda délutánján, 14.00-16.00 óráig,
a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi kirendeltségén
(8284 Nemesgulács, József A. u. 59.) van.

Szervezeti egységek

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal székhely település Szigliget

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltsége

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltsége

 

Hivatal létszáma 20 fő

 

1 fő jegyző

1 fő aljegyző

6 fő anyakönyvvezető, általános igazgatási, szociális és gyermekvédelmi, kereskedelmi, titkársági ügyintéző

2 fő műszaki ügyintéző

3 fő adóügyi ügyintéző

5 fő pénzügyi, munkaügyi ügyintéző

1 fő humánpolitikai és pénzügyi ügyintéző

1 fő ügykezelő

 

 

Feladatkörök

 

4.1. A jegyző feladatai

 1. gyakorolja a feladat- és hatáskörébe tartozó hatásköröket,
 2. vezeti a közös önkormányzati hivatalt, felelős a közös önkormányzati hivatalműködéséért és gazdálkodásáért,
 3. gondoskodik a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről,
 4. külső szervek előtt képviseli a közös önkormányzati hivatalt,
 5. tervezi, szerezi, irányítja és ellenőrzi a közös önkormányzati hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
 6. a közös önkormányzati hivatal foglalkoztatottjai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
 7. ellátja a közös önkormányzati hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
 8. megszervezi a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzését,
 9. felelős a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működéséért,
 10. elkészíti a közös önkormányzati hivatal SZMSZ-ét, szabályzatait, egyéb rendelkezéseket,
 11. kapcsolatot tart társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
 12. támogatja a közös önkormányzati hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
 13. elvégzi, gondoskodik, elkészíti, kapcsolatot tart, nyilvántartja, szervezi a közös önkormányzati hivatal székhelye és a kirendeltségek közötti feladat- és munkamegosztást,
 14. folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és a közös önkormányzati hivatal tevékenységét, munkáját.

 

4.2. Az aljegyző feladatai

 1. vezeti a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Nemesgulácsi Kirendeltségét,
 2. a jegyző tartós akadályoztatása és távolléte esetén ellátja a jegyzői feladatokat,
 3. ellátja a jegyző által munkakörébe utalt feladatokat
 4. kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

 

Az aljegyző feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet a részletes munkaköri leírása tartalmaz.

 

4.3. Ügyintézők

 

4.3.1 Költségvetési és pénzügyi ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. költségvetési rendelet tervezet elkészítése;
 2. költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 3. normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 4. a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 5. a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése;
 6. könyvelési feladatok;
 7. áfa bevallások készítése;
 8. nyilvántartások vezetése;
 9. pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 10. érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 11. feladatkörhöz tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása;
 12. a Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek gazdasági feladatainak ellátása;

 

4.3.2 Humánpolitikai és pénzügyi ügyintéző feladat- és hatásköre

 

 1. a Hivatal személyzeti munkájával, képzéssel, teljesítményértékeléssel kapcsolatos nyilvántartási és adminisztrációs tevékenység; az intézményvezetők személyi anyagának kezelése, nyilvántartása; szabadság nyilvántartás vezetése; közfoglalkoztatottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak munkaügyi dokumentumainak elkészítése; a munkaköri leírások kezelése és aktualizálása;
 2. a polgármesterek és az önkormányzati képviselők, valamint a köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos adminisztráció,
 3. előkészíti és közzéteszi a foglalkoztatásra irányuló pályázatokat;
 4. nem rendszeres bérek számfejtése, bérnyilvántartások vezetése;
 5. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok (pályázat, szerződéskötés);
 6. az önkormányzatok és az intézmények leltározással kapcsolatos feladatai;

 

4.3.3 Adóügyi ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. a helyi adórendelet tervezetek előkészítése;
 2. az adó- és értékbizonyítvány kiállítása;
 3. adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
 4. a kivetett adók nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával és az információszolgáltatással kapcsolatos feladatok;
 5. végrehajtási eljárás;
 6. értesítők kiküldése, felhívások kibocsátása;
 7. a jogszabályokban előírt nyilvántartások, kimutatások vezetése, adatszolgáltatás teljesítése;
 8. talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok;

 

4.3.4 Általános igazgatási és szociális ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. anyakönyvi (születés, házasságkötés, haláleset) ügyintézés, az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó családi ünnepségek szervezése;
 2. hagyatéki ügyek intézése;
 3. birtokvédelmi ügyek;
 4. kereskedelmi igazgatási ügyek;
 5. termőfölddel, növényvédelemmel, fakivágással kapcsolatos ügyek;
 6. állatvédelmi, állategészségügyi feladatok;
 7. vadkár ügyekben szakértő kirendelése;
 8. más közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, bírósági végrehajtó, közjegyző, rendőrség, pénzintézet által a Hivatalba megküldött dokumentumok hirdetményi közzététele, valamint a termőföld adásvételi és haszonbérleti szerződések kifüggesztése, záradékolása, illetve azok továbbítása;
 9. személyi-, lakcím- és népesség-nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás teljesítése;
 10. önkormányzati segélyezési ügyek döntésre előkészítése;
 11. tankötelesek nyilvántartásával, a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok;
 12. polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok döntésre előkészítése, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok;
 14. képviselő-testületi ülések előkészítésében való részvétel;
 15. egyes ügykezelő feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása;

 

4.3.5 Műszaki ügyintézők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. közreműködés az önkormányzati beruházások, felújítások, karbantartási munkák előkészítésében, lebonyolításában, ellenőrzésében;
 2. településfejlesztési kérdésekben együttműködik a tervezővel;
 3. energiaellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása;
 4. területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 5. közútkezelői feladatokhoz kapcsolódó hatósági feladatok ellátása;
 6. ellátja a jegyző hatáskörébe utalt építéshatósági feladatokat.

 

4.3.6 Ügykezelők feladat- és hatásköre

 

Főbb feladat- és hatáskörök:

 1. a testületi ülések előkészítése;testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítése, tárolása, a képviselő-testületi döntések nyilvántartása;
 2. testületi határozat közlése az érintettekkel;
 3. nemzeti jogtár felületen az önkormányzati rendeletek közzétételével és a törvényességi felügyelettel összefüggő írásbeli kapcsolattartás;
 4. iktatási, irattározási és iratselejtezési feladatok;
 5. a polgármesterek és a jegyző, aljegyző hivatali levelezésével kapcsolatos ügyviteli, gépelésifeladatok;
 6. a Hivatal és az önkormányzatok kimenő leveleinek postázása, telefonközpont kezelése
 7. ügyfelek fogadása, tájékoztatása;

 

A Hivatalban foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

Hivatal feladatkörei

Feladatot ellátó személy neve

Feladatot ellátó ügykörei

Feladat ellátási helye

Feladatkörében ellátott települések

Elérhetőségi adatok

Jegyző

Tóthné dr. Titz Éva

Hivatal vezetése

Szigliget

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Aljegyző

dr. Harkai Barbara

Nemesgulácsi kirendeltség vezetése/jegyző helyettesítése

Nemesgulács

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések /Káptalantóti Kisapáti Nemesgulács

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adó igazgatás

Harasztiné Páros Dóra

Adóügyi feladatok, adó- és értékbizonyítvány

Szigliget

Szigliget

Hegymagas

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Joó Ferenc

Adóügyi feladatok, adó- és értékbizonyítvány,

házipénztár

Badacsonytördemic Nemesgulács

Badacsonytördemic Nemesgulács

Kisapáti

 

házipénztár Badacsonytördemic

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Somodyné Balogh Éva

Adóügyi feladatok, adó- és értékbizonyítvány, házipénztár,

Testületi ügyintézés

Káptalantóti

Káptalantóti

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgatás

Sismándy-Kiss Réka

 

Birtokvédelem,

Panaszok, közérdekű bejelentések,

Vadkár ügyek,

Szigliget

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ipar-kereskedelem-szálláshely

Szigliget

Szigliget, Hegymagas, Kisapáti

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Szigliget

Szigliget, Hegymagas

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Közbiztonsági referens

Szigliget

Szigliget, Hegymagas, Badacsonytördemic

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Testületi ügyintézés

Szigliget

Szigliget

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szabó Réka

Szociális igazgatás, gyermekvédelem, hagyaték,

népesség- és lakcímnyilvántartás,

KCR,

anyakönyv,

Közbiztonsági referens

 

Nemesgulács

Nemesgulács, Káptalantóti, Kisapáti

 

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Testületi ügyintézés

Nemesgulács

Nemesgulács

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dóczi Dominika

anyakönyv,

népesség,

KCR,

Szigliget

Szigliget, Hegymagas, Badacsonytördemic

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

hagyaték

Szigliget

Hegymagas, Szigliget

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

termőföld-adásvétel kifüggesztés, elővásárlási nyilatkozatok átvétele

Szigliget

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Testületi ügyintézés

Szigliget

Hegymagas

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Barna Beáta

Ipar-kereskedelem-szálláshely

Badacsonytördemic

Badacsonytördemic,

Nemesgulács, Káptalantóti

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Állat és növényvédelem,

Helyi esélyegyenlőségi Programok

Badacsonytördemic

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szociális és gyermekvédelem,

hagyaték

Badacsonytördemic

Badacsonytördemic

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Munkaügy

Kamon Szonja

Munkaügy,

 

Szigliget

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

házipénztár

Szigliget

Hegymagas, Szigliget

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Műszaki igazgatás

Szalay István

településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárások, beruházások, pályázatok előkészítése, elszámolása

Badacsonytördemic Szigliget

Badacsonytördemic Szigliget Hegymagas

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szalay Szabó Anita

településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárások, beruházások, pályázatok előkészítése, elszámolása

Nemesgulács

Nemesgulács Káptalantóti Kisapáti

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pénzügy

Németh Ágnes

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Szigliget

Badacsonytördemic

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fodorné Tulok Viktória

Pénzügyi és gazdálkodási feladataok

Szigliget

Hegymagas

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szente Miklósné

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Nemesgulács

Nemesgulács Káptalantóti Kisapáti

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jánka Roberta

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Nemesgulács

Nemesgulács Káptalantóti Kisapáti

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Vajda István

Pénzügyi és gazdálkodási feladatok

Szigliget

Szigliget

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Titkársági ügyintézés

Sipos Noémi

Iktatás, irattározás,

egyéb titkársági feladatok

Szigliget

Szigliget, Hegymagas

Badacsonytördemic

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Titkársági ügyintézés

Arany Enikő

Iktatás, irattározás, házipénztár, egyéb titkársági feladatok,

Testületi ügyintézés

Nemesgulács

iktatás, irattározás: Nemesgulács, Káptalantóti, Kisapáti

 

házipénztár: Nemesgulács Kisapáti,

 

Testületi ügyintézés: Kisapáti

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügykezelő

Gáspár Zita

Iktatás, irattározás, egyéb titkársági feladatok,

Testületi ügyintézés

Badacsonytördemic

Badacsonytördemic

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.